תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר

עמוד תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Psnjunkey

 

מדיניות פרטיות

 

מדיניות פרטיות זו חלה על האופן שבו Psnjunkey אוספת, משתמשת, מחזיקה וחושפת מידע שנאסף מהמשתמשים (ולהלן בלשון יחיד: "משתמש") באתר Psnjunkey

 (להלן: "האתר"). מדיניות הפרטיות חלה על האתר ועל כל המוצרים והשירותים המוצעים על ידי Psnjunkey.

 (להלן: "האתר"). מדיניות הפרטיות חלה על האתר ועל כל המוצרים והשירותים המוצעים על ידי Psnjunkey.

פרטי זיהוי אישיים

אנו רשאים לאסוף פרטי זיהוי אישיים מהמשתמשים בדרכים שונות, לרבות, ללא הגבלה, כאשר המשתמשים מבקרים באתר, נרשמים בו, ומבצעים הזמנה, וכן בקשר עם פעילויות, שירותים, מאפיינים או משאבים אחרים שאנו מעמידים לרשות המשתמשים באתר. המשתמשים עשויים להתבקש, לפי הצורך, למסור את שמם, ואת כתובת הדוא"ל שלהם. ואולם, המשתמשים רשאים לבקר באתר מבלי להזדהות. אנו נאסוף פרטי זיהוי אישיים מהמשתמשים רק אם הם ימסרו לנו פרטים אלה מרצונם. המשתמשים רשאים תמיד לסרב לספק פרטי זיהוי אישיים, אך הימנעותם ממסירת פרטים אישיים עלולה למנוע מהם נגישות לפעילויות מסוימות הקשורות באתר.

פרטי זיהוי לא אישיים

אנו רשאים לאסוף פרטי זיהוי לא אישיים של המשתמשים בכל פעם שהם מְתַקְשֵרִים עם האתר. פרטי זיהוי לא אישיים עשויים לכלול את שם הדפדפן, את סוג המחשב ופרטים טכניים על אמצעי ההתחברות של המשתמשים עם האתר, כגון מערכת ההפעלה וספק האינטרנט שבו הם משתמשים, ומידע נוסף בדומה לזה.

עוגיות בדפדפן

באתר יש שימוש בעוגיות [cookies] כדי לשדרג את חוויית המשתמש. הדפדפן של המשתמש שותל עוגיות בכונן הקשיח של המשתמש למטרות תיעוד ולעתים כדי לנהל מעקב אחר מידע הנוגע למשתמשים. בהגדרות הדפדפן, המשתמש רשאי כרצונו לסרב לשתילת עוגיות או לדרוש קבלת התראות כאשר עוגיות נשלחות אליו. לידיעתכם, במקרה שתפעלו בדרך זו, ייתכן שחלקים מסוימים באתר לא יפעלו כראוי.

איזה שימוש אנו עושים במידע הנאסף

Psnjunkey רשאית לאסוף פרטים אישיים על המשתמשים ולהשתמש בהם לצורך המטרות הבאות:

 • שיפור האתר – אנו עשויים להשתמש במשוב שאתם מספקים כדי לשפר את המוצרים והשירותים שלנו
 • טיפול בתשלומים – אנו רשאים להשתמש בפרטים שהמשתמשים מוסרים על עצמם כאשר הם מבצעים הזמנה רק כדי לספק שירות לאותה הזמנה. איננו חולקים מידע זה עם גורמים חיצוניים למעט ככל הנדרש לצורך אספקת השירות.
 • משלוח הודעות דוא"ל מפעם לפעם – אנו רשאים להשתמש בכתובת הדוא"ל כדי לשלוח מידע למשתמשים ועדכונים בנוגע להזמנותיהם, וכן כדי להשיב לפניות המשתמשים, לשאלותיהם ו/או לבקשות אחרות.

איך אנו מגנים על המידע שלכם

אנו פועלים בשיטות נאותות לאיסוף, שמירה ועיבוד נתונים ונוקטים אמצעי בטיחות נאותים לאבטחה מפני כניסה ללא הרשאה, שינוי, חשיפה או הרס הנתונים האישיים שלכם, שם המשתמש, הסיסמא, מידע בקשר לעסקות ונתונים השמורים באתר.

שיתוף המידע האישי שלכם

איננו מוכרים או סוחרים בפרטי הזיהוי האישיים שלכם ואיננו משכירים אותם לאחרים. לצורך המטרות שפורטו לעיל, אנו עשויים לחלוק עם שותפינו העסקיים, עם חברות קשורות מהימנות ועם המפרסמים שלנו, מידע דמוגרפי גנרי המצטבר ברשותנו, שאינו קשור לפרטי זיהוי אישיים של המבקרים והמשתמשים באתר.

שינויים במדיניות הפרטיות

Psnjunkey רשאית בכל עת, על-פי שיקול דעתה, לעדכן את מדיניות הפרטיות הנ"ל. עם שינוי מדיניות הפרטיות, נתקן את התאריך המעודכן בתחתית עמוד זה. אנו קוראים למשתמשים לבדוק עמוד זה לעתים קרובות כדי להתעדכן בנוגע לשינויים שנעשו, ובנוגע לדרכים שאנו נוקטים כדי לתרום לאבטחת המידע האישי שלכם שנאסף ברשותנו. אתם מאשרים ומסכימים כי האחריות לבדוק מדי פעם את מדיניות הפרטיות ולהתעדכן בשינויים מוטלת עליכם.

הסכמתכם למסמך תנאים זה

בעשותכם שימוש באתר אתם מביעים את הסכמתכם למדיניות זו. אם אינכם מסכימים למדיניות זו, הנכם מתבקשים שלא להשתמש באתר. המשך השימוש שלכם באתר לאחר פרסום שינויים במדיניות זו ייחשב כהסכמתכם לשינויים האמורים.

יצירת קשר

אם יש לכם שאלות לגבי מדיניות הפרטיות, אופן התנהלות האתר, או התנהלותכם מול האתר, אנא צרו עמנו קשר:

Psnjunkey@gmail.com 

תנאי שימוש

 

מבוא

הסכם זה כולל את כל התנאים החלים עליך כאשר אתה מצטרף, רוכש ומבצע כל פעולה אחרת באתר זה. שימוש או רכישה באתר פירושם כי אתה מסכים לכך שתנאי השימוש באתר מחייבים אותך, ומסכים לציית להם. הסכם זה מתאר ומקיף את מלוא ההסכם בינינו ובינך, וגובר על כל הסכם, מצג, הבטחה והבנה קודמים או נוכחיים בנוגע לאתר, לתכניו ולתוכנות המחשב המסופקות באתר או באמצעותו. מפעם לפעם אנו עשויים להכניס תיקונים בהסכם זה מבלי ליידע אותך באופן ספציפי. ההסכם המופיע באתר משקף את הגרסה העדכנית ביותר של ההסכם, ועליך לקרוא אותו בעיון לפני תחילת השימוש באתר.

השימוש באתר ואיסורים החלים על המשתמשים

להלן הפעולות האסורות לביצוע באתר:

 1. שימוש באתרינו, לרבות השירותים והכלים הכלולים בהם, אם אינך מורשה להתקשר בחוזים המחייבים מבחינה חוקית או אם טרם מלאו לך 18, או אם הנך מנוע זמנית או ללא הגבלת זמן משימוש באתרים, בשירותים או בכלים שלנו.
 2. פרסום פריטים במדור או באזור בלתי מתאים באתרים או בשירותים שלנו.
 3. איסוף מידע על הפרטים האישיים של המשתמשים.
 4. תמרון מחירו של פריט כלשהו או התערבות בפרסומי פריטים של משתמשים אחרים.
 5. פרסום תוכן שקרי, לא מדויק, מטעה, או חומר שיש בו משום השמצה או הוצאת דיבה.
 6. נקיטת פעולה שעלולה להזיק למערכת הדירוגים.

כדי להשלים את תהליך ההרשמה באתר זה, עליך למסור את שמך החוקי המלא, את כתובתך העדכנית, כתובת דוא"ל תקפה, וכל פרט אחר הדרוש להשלמת תהליך ההרשמה. עליך לאשר כי הנך לפחות בן 18, והאחריות לשמירה בטיחותית של סיסמתך חלה עליך, כמו גם האחריות לכל הפעולות והתכנים המוּעלים למחשב מטעם החשבון הרשום על שמך. עליך להימנע מהעברת תולעי או וירוסי מחשב או קודים הרסניים כלשהם.

הבהרת השירות הניתן על ידי Psnjunkey

Psnjunkey מספקת חשבון/משתמש (USER/ACCOUNT) שישמש אותך להורדת המשחק שרכשת. לכן המשחק אינו מסופק על גבי דיסק אלא כהורדה וירטואלית.

תשלומים ונוהלי חשבוניות

תנאי התשלום ייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של Psnjunkey. אלא אם כן הוסכם אחרת, התשלום יתקבל על ידי Psnjunkey לפני אישור ההזמנה. אלא אם כן נקבעו תנאי אשראי מוסכמים, התשלום עבור המוצרים יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, PayPal או העברה בנקאית. מועד הפירעון של חשבוניות הוא פרק הזמן הנקוב בהן, הנמדד החל מתאריך החשבונית, וזהו המועד שבו יש לפרוע את התשלום. לכל הזמנה אפשר שתונפק חשבונית נפרדת. Psnjunkey על-פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לבטל או לחסום הזמנות.אינה אחראית לשגיאות בתמחור, שגיאות דפוס או כל שגיאה אחרת המופיעה בהצעה כלשהי מטעמה, ושומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הזמנה הנובעת משגיאות כאמור. את החשבוניות יש לשלם בתוך 15 יום מתאריך החשבונית. בכל קנייה פרט לרכישות צרכנים, Psnjunkey שומרת לעצמה את הזכות לחייב אותך בקנס פיגורים בשיעור של 1% לחודש שיחול כנגד סכומים שמועד פירעונם חלף ואין על כך מחלוקת או בשיעור המרבי המותר על פי דין, הנמוך ביניהם. כל 30 יום ממועד זה ואילך, יימשך חיובך בקנס פיגורים נוסף.

Psnjunkey רשאית לחייב בתשלום נוסף בתמורה למשחקים שלך שאבדו או נמחקו.

תנאי החזקת חשבון ב- Psnjunkey

נאסר עליך לשתף אחרים בחשבון שניתן לך.

מדיניות החזרים כספיים

אנו איננו מחויבים לשלם לך החזר כספי אם שינית את דעתך לגבי רכישה מסוימת. לכן, אנא שקול את בחירתך היטב.

לא יינתן החזר כספי במידה והמחשב של הלקוח לא עומד בדרישות ההרצה המינימליות של המשחק.

תמחור המוצרים ותיאורם

אנו איננו מבטיחים כי תיאור המוצרים או תכנים אחרים באתר זה הם מדויקים, מלאים, מהימנים, עדכניים או ללא טעויות. היה ומוצר המוצע באתר זה אינו כפי שתואר, הסעד היחיד העומד לרשותך הוא להחזירו מבלי שנעשה בו שימוש.

עריכה, מחיקה ושינויים

אנו רשאים לערוך, למחוק או לשנות כל תנאי מהתנאים הכלולים בהסכם זה בכל עת ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי, וזאת על ידי פרסום הודעה או פרסום הסכם חדש באתר. המשך השתתפותך בתכנית שלנו, המשך ביקורך באתר והמשך רכישותיך בו לאחר פרסום הודעת שינוי או הסכם חדש באתר יהוו קיבול השינוי על ידך והיותך מחויב בו.

אישור זכויות

הנך מאשר בזה כי כל הזכויות, זכויות הקניין והזיקות [אינטרסים], לרבות ללא הגבלה הזכויות הכלולות בזכויות קניין רוחני באתר זה ובקשר אליו, וכי לא תרכוש כל זכות, זכות קניין או זיקה בתוכנה או בקשר אליה, למעט מכפי שנאמר במפורש בהסכם זה. לא תשנה, לא תתאים, לא תתרגם, לא תכין נגזרות, לא תבצע דה-קומפילציה, הנדוס לאחור, פירוק או כל ניסיון אחר לחלץ את קוד המקור מאף לא אחד מהשירותים, התוכנות או התיעוד שלנו, ולא תיצור או תנסה ליצור שירות או מוצר חלופי על ידי שימוש בתוכנה או במידע קנייני הקשור אליה או על ידי נגישות אל התוכנה או אל מידע קנייני הקשור אליה.

מעשי מרמה

פיקוח קפדני מופעל באתר זה למניעת מעשי מרמה, ואם תתגלה רמאות, Psnjunkey תפעיל את כל הסעדים העומדים לרשותה, ואתה תישא בכל העלויות וההוצאות המשפטיות שינבעו עקב מעשי מרמה אלה.

הסרת אחריות והגבלת האחריות

אנו לא נישא באחריות לכל נזק עקיף, מיוחד או תוצאתי או לכל אבדן הכנסה, אבדן רווח או אבדן מידע שיקרו בקשר להסכם זה או לַתוכנה, אפילו אם ידענו על האפשרות שנזקים אלה יקרו. בנוסף, סך החבות שלנו ביחס להסכם זה ולַתוכנה לא יעלה על 2,000 דולר ארה"ב או על המחיר הכולל של המוצרים הנדונים שתמורתם שולמה או תשולם לך, הנמוך שביניהם.

אין מצדנו כל ערבויות או מצגים מפורשים או משתמעים ביחס לַתוכנה או לכל מוצר הנמכר או המוצע באתר זה (לרבות ללא הגבלה, הבטחות בנוגע לכשירות, להתאמה למטרותיהם, לאי-הפרה, או כל התחייבות משתמעת הנובעת מאופן ביצוע, מניהול סחר או ממינוח מקצועי). בנוסף, איננו מציגים כל מצג ולפיו האתר יפעל ברצף ללא הפסקה וללא תקלות, ולא נישא באחריות לתוצאות של הפרעות או תקלות כלשהן.  אתר זה והמידע, התכנים, החומרים, המוצרים והשירותים הכלולים בו ניתנים במצבם כפי שהם [AS IS] ובכפוף לזמינותם. הנך מבין ומסכים כי השימוש שאתה עושה באתר הוא על אחריותך.

סודיות

הנך מסכים לא לגלות שום מידע שתקבל מאתנו ו/או מלקוחותינו, מהמפרסמים או מהספקים שלנו. כל מידע שלקוח משתמש-קצה מסר במסגרת שימושו בתוכנה [של האתר] מהווה מידע קִנייני של Psnjunkey. מידע צרכני כאמור לעיל הוא סודי ואסור לחשוף אותו. הנהלת האתר מסכימה לא לשכפל, לא לפרסם, לא למכור, ולא להפיץ או לנצל לצרכים מסחריים כל מידע קִנייני כאמור בשום צורה שהיא.


אי-ויתור

היה ו-Psnjunkey לא תקפיד על ביצוע תנאי כלשהו מהתנאים או מההתחייבות הכלולים בהסכם זה, לא ייחשב הדבר כוויתור על זכות או סעד כלשהם שעשויים לעמוד לרשותה, ולא יפורש כוויתור על כל הפרה עתידית של התנאים או ההתחייבויות הכלולים בהסכם זה, אשר ימשיכו לחול במלוא תוקפם.

שום ויתור על ידי מי מהצדדים על הפרה כלשהי של הוראה מהוראות הסכם זה לא תיחשב כוויתור על הפרה עתידית או קודמת כלשהי של אותה הוראה או של הוראה אחרת.

שוֹנוֹת

הדין המהותי של מדינת ישראל הוא שיחול על הסכם זה, ועל-פיו יפורש ההסכם, ללא התייחסות לכללי ברירת הדין.

לבתי המשפט בישראל, ולא לכל בית משפט אחר, סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל סכסוך, מחלוקת או אי-הסכמה שעלולים להתגלע בין הצדדים כתוצאה או בקשר עם הסכם זה, ללא התייחסות לכללי ברירת הדין בחוק הישראלי או למדינה שבה הנך מתגורר בפועל.

מלוא ההסכם בין הצדדים ביחס לנושא הנידון בהסכם זה מגולם בהסכם זה, ושום הסכם אחר הקשור לנושא זה לא יחייב מי מהצדדים להסכם זה.

זכויותיך מכל סוג שהוא אינן ניתנות להמחאה או להעברה לאיש, וכל ניסיון לכך עלול להביא לסיומו של הסכם זה, מבלי להטיל עלינו כל חבות. ואולם אנו רשאים להמחות הסכם זה לאדם אחר בכל עת ללא מסירת הודעה על כך.

היה וצו שיפוטי או החלטה שיפוטית כלשהם יקבעו כי הוראה כלשהי מהוראות תנאי הסכם זה היא חסרת תוקף או אינה ניתנת לאכיפה, הוראה זו תחול רק ככל שהחוק מתיר, ושאר התנאים וההוראות יישארו תקפים וברי-אכיפה על פי הסכם זה.

הגדרת consumer purchase בחוק הקנדי:

“consumer purchase”

« achat de consommation »

“consumer purchase” means a purchase, other than a cash purchase, of goods or services or an agreement to purchase goods or services

 • (a) by an individual other than for resale or for use in the course of his business, profession or calling, and
 • (b) from a person who is engaged in the business of selling or providing those goods or services;